Гаранция


Стоките в онлайн магазин www.babyone.bg са нови , придружени с гаранционна карта с касова бележка или само с касова бележка,която удостоверява гаранцията на продукта.
За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Освен гаранционната карта се изисква валиден платежет документ, за да бъде уважена гаранцията.
Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.
Без документ клиента губи право на безплатен ремонт и транспорт.
В гаранционната карта на производителя,са упоменати:

• адрес и телефон на оторизираните сервизи
• адрес и телефон на вносителя или производителя
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители
• гаранционен срок на закупената стока
Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в сервизен протокол и/или в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. Срокът за ремонт е един месец, но ще направим всичко възможни да Ви върнем стоката по най-бързия възможен начин. ТЪРГОВЕЦЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА УДОВЛЕТВОРИ ИСКАНЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА И ДА ВЪЗСТАНОВИ ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУМА, КОГАТО СЛЕД КАТО Е УДОВЛЕТВОРИЛ ТРИ РЕКЛАМАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЕДНА И СЪЩА СТОКА, В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК Е НАЛИЦЕ СЛЕДВАЩА ПОЯВА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА. Когато рекламацията е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на потребителя. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ИЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА, КОГАТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО ТЪРГОВЕЦЪТ ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕМОНТ НА СТОКАТА ИЛИ ДА Я ЗАМЕНИ С НОВА.
При проблеми моля, обръщайте се на тел: 0898442898 / 0898443422
или на e-mail: [email protected]