Защита на личните данни - BabyOne.bg

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR).

Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни.

Неговата цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас.

Информация относно Администратора на лични данни Органик Груп ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 202763943

Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 2, бл.217, вх.1

E-mail: babyonebg@gmail.com

Телефон.: 0898442898

Ние от Органик Груп ЕООД се грижим за сигурността на Вашите лични данни.

За нас на първо място е изключително важно да спазваме принципът на законосъобразност, прозрачност и сигурност.

Да сведем до минимум обработваните за Вас данни. Предприели сме необходимите мерки, за да приведем дейността си в съответствие с добрите практики и законови изисквания за защита на информацията, която получаваме и обработваме и нейната поверителност.

Цялостност и поверителност Администраторът се задължава да обработва личните данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

С настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на интернет страницата www.babyone.bg, как я използваме и за какво и кои Ваши лични данни обработваме.

Тази политика за поверителност се отнася единствено и само за информация, която се събира чрез нашата интернет страница.

Информация относно компетентния надзорен орган Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


За какво СЪБИРАМЕ и използваме ВАШИТЕ ДАННИ?

Органик Груп ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са ни нужни, за да подобрим услугите, които Ви предлагаме.

Да обработваме по-бързо вашите заявки и да отговорим на Вашите изисквания. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно.

Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинговата и счетоводна дейност.

Органик Груп ЕООД обработва само онези лични данни, които са необходими и свързaни с дейността ни и предмет на търговската ни дейност.

1. На какво основание събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни:

1.1 Изрично получено от Вас съгласие като клиент за обработване на личните Ви данни във връзка с изпълнението на Ваша поръчка.

1.2 За да изпълним задълженията ни по предварително сключен договор за дистанционна продажба.

1.3 За спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Органик Груп ЕООД.

1.4 За целите на легитимните интереси на Органик Груп ЕООД или на трета страна.

1.5 За целите на вътрешна отчетност на Органик Груп ЕООД.

2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

2.1 Дейности по управление на електронния ни магазин.

2.2 Данни за изпълнение на направена поръчка в електронният ни магазин на основание за сключване на договор за дистанционна продажба.

2.3 За счетоводни и данъчни цели, на основание Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др. Осчетоводяване и фактуриране на покупките в електронния магазин на основание законовото ни задължение за това.

2.4 При установяване на рекламации, свързани с продукти.

2.5 Запитвания, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви.

2.6 Защита на информационната сигурност.

2.7 Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

2.8 Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в продуктите, съобщения за наличност и доставка.

2.9 При съхраняването и обработката на личните данни, Органик Груп ЕООД може да пази и обработва личните данни с цел защита легитимни интереси, като изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

2.10 Органик Груп ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като страна по договор за дистанционна продажба.
Какви лични данни събираме ?

1. Всяка информация, която имаме ни е предоставена от Вас, чрез попълване на формата за заявка за поръчки и/или договори за доставка на стоки.

1.1 Име и презиме,телефонен номер за контакт,адрес, държава,IP адрес.

2. За издаване на фактура на физическо лице

2.1 Изискват се лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба. Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Целта, за която се събират тези данни при издаване на фактура са, за да се извърши плащане по сключен договор за дистанционна продажба на продукти.

С приемането на общите условия и при сключването на писмен договор, между Органик Груп ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

Независимо от причината, поради която ни споделяте Ваши лични данни, препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация като: данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и т.н.
За колко време съхраняваме вашите лични данни?

Органик Груп ЕООД ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе и само за необходимия за тях срок.

Органик Груп ЕООД cъxpaнявa лични Ви дaнни, пpeдocтaвeни във вpъзкa c нaпpaвeни oнлaйн пopъчки зa cpoк oт 5 гoдини зa цeлитe нa зaщитa нa пpaвнитe интepecи нa Aдминиcтpaтopa пpи cъдeбни или aдминиcтpaтивни cпopoвe c пoтpeбитeли нa сайта.

Срокът зa cъxpaнeниe нa дaннитe e нeoбxoдимо дa бъдe yдължeн c oглeд изпълнeниe нa нopмaтивнo зaдължeниe или c oглeд лeгитимни интepecи нa Органик Груп ЕООД, или дpyгo.

Aдминиcтpaтopът cъxpaнявa личнитe дaнни, кoитo e нeoбxoдимo дa пaзи пo cилaтa нa пpилoжимoтo зaкoнoдaтeлcтвo зa cъoтвeтния пpeдвидeн cpoк, кoйтo мoжe дa нaдxвъpля cpoкa нa cъщecтвyвaнe нa регистрацията в сайта или дo пpиключвaнe нa пopъчкaтa. Ако решите, че искате да изтрием събраната за Вас информация, ние ще заличим всички Ваши лични данни (освен ако за нас не е налице друго основание или законово задължение да запазим част от тях).
С кого споделяме вашите лични данни?

Ние няма да споделяме и разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни. Посочените по-горе данни се предоставят единствено на наши доверени партньори (куриерска фирма), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност.

Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница. Ние няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.

Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.
Как защитаваме вашите права?

Органик Груп ЕООД обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове. Когато събираме лични данни, ние свеждане до минимум събираните данни само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение.

Ние Спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни като:

-Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. -Огpaничeниe нa цeлитe нa oбpaбoтвaнe.

-Съoтнocимocт c цeлитe нa oбpaбoткaтa и cвeждaнe дo минимyм нa cъбиpaнитe дaнни.

-Тoчнocт и aктyaлнocт нa дaннитe.

-Огpaничeниe нa cъxpaнeниeтo c oглeд пocтигaнe нa цeлитe.

-Цялocтнocт и пoвepитeлнocт нa oбpaбoтвaнeтo и гapaнтиpaнe нa пoдxoдящo нивo нa cигypнocт нa личнитe дaнни. Админиистраторът извъpшвa cлeднитe oпepaции c пpeдocтaвeнитe oт потребителите лични дaнни зa cлeднитe цeли:

1.Попълване на Вашите данни в сайта и изпълнeниe нa дoгoвop зa пoкyпкo-пpoдaжбa oт paзcтoяниe. - Цeлтa нa тaзи oпepaция e изпoлзвaнe нa сайта зa зaкyпyвaнe нa cтoки и пpeдocтaвянe нa дaнни зa кoнтaкт зa извъpшвaнe нa дocтaвкa нa зaкyпeни cтoки.

Peгиcтpaциятa и cъздaвaнeтo нa пpoфил зa изпoлзвaнe нa сайта нe e зaдължитeлнa cтъпкa за пpeдocтaвянeтo нa ycлyгaтa.

2.Cключвaнe и изпълнeниe нa тъpгoвcкa cдeлкa c клиeнт - Цeлтa нa тaзи oпepaция e cключвaнe и изпълнeниe нa дoгoвop c клиeнт и нeгoвoтo aдминиcтpиpaнe.

Пpeдвид oгpaничeния oбxвaт нa cъбиpaнитe лични дaнни и oбcтoятeлcтвoтo, чe чacт oт тяx ce cъбиpaт oт пyбличнo дocтъпни изтoчници, пpoвeждaнeтo нa oцeнкa нa въздeйcтвиeтo нe e нeoбxoдимo извъpшвaнeтo нa oцeнкa нa въздeйcтвиeтo нa oпepaциятa.

3.Упpaжнявaнe пpaвo нa oткaз или извъpшвaнe нa peклaмaция – Цeлтa нa тaзи oпepaция e aдминиcтpиpaнe нa пpoцeca пo yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oткaз или peклaмaция oт клиeнтa.

Пpeдвид oгpaничeния oбxвaт нa cъбиpaнитe лични дaнни, пpoвeждaнeтo нa oцeнкa нa въздeйcтвиeтo нe e нeoбxoдимo извъpшвaнeтo нa oцeнкa нa въздeйcтвиeтo нa oпepaциятa.
Какви са Вашите права?

Вие имате право да изискате и получите от Органик Груп ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Предаване на Вашите лични данни за обработване. Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, включително копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).

Органик Груп ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Органик Груп ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата, която сме приложили или чрез искане в свободен текст.

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Право на достъп Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Органик Груп ЕООД Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“) В случай, че са спазени всички изисквания на чл. 17 от (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR), можете да поискате данните Ви да бъдат забравени или изтрити.

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.

Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.

Потребителят на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.

Личните данни са били обработвани незаконосъобразно. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Органик Груп ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

-За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

-За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

-По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

-За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

-За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане чрез попълване на формата, която сме приложили или чрез искане в свободен текст, изпратено до Органик Груп ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Органик Груп ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация.

Органик Груп ЕООД не изтрива данните, които имат законово задължение да съхраняват, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване Вие имате право да изискате от Органик Груп ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

-Оспорвате точността на личните данни.

-Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.

-Органик Груп ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.

-Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Органик Груп ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост Право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

Вие можете да поискате от Органик Груп ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. Право на получаване на информация Вие можете да поискате от Органик Груп ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни са били разкрити.

Органик Груп ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение Вие можете да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това .

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни При установяване нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Органик Груп ЕООД не е длъжен да Ви уведомява,чрез изпращане на съобщение, ако някое от следните условия е изпълнено:

-Администраторът е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране;

-Администраторът е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на данни Ви;

-Уведомяването би изисквало непропорционални усилия. В такъв случай се прави публично съобщение или се взема друга подобна мярка, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информира Други Когато възлагате на Органик Груп ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на осъществяването на дистанционна продажба, Органик Груп ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни. В този случаи Органик Груп ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като страна по договор за дистанционна продажба и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате.

Ние нямаме контрол върху съдържанието и данните, които Вие като страна по договор за дистанционна продажба избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни).

В този случай Органик Груп ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на в този случай се ограничава да се съобразим с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и до предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на: babyonebg@gmail.com ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ Дружеството не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС.

Използване на "бисквитки"
Какво са бисквитките и защо са необходими?

"Бисквитката" е малък текстов файл, който се изтегля на "крайно устройство" (например компютърът или смартфона ви), когато потребителят достъпи уебсайт. Тя позволява на сайта да функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия (например избор на език, размер на шрифта, login информация, която сте избрали да се визуализира при всяко достъпване и запазване на текущите избрани от Вас продукти в количката Ви), които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да въвеждате информация отново.

За да разглеждате нашия сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация. При зареждане на страницата на www.babyone.bg и при преглед на нейното съдържание се използват „бисквитки“, които позволяват нейното правилно функциониране.

Освен това, когато пазарувате в нашия онлайн магазин, бисквитките позволяват на сайта да запомни кои продукти добавяте в потребителската си кошница, докато не финализирате покупката.
Как да контролирате и ограничите използването на бисквитки?

Относно бисквитките, които не са задължително необходими за правилното функциониране на интернет страницата ни, можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива.

Ако желаете да се възползвате от тези функции влезте в настройките на Вашия браузър. Google Analytics: Уебсайт www.babyone.bg използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ.

На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребител в държавите-членки на Европейския съюз, както и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта.

Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google. Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме Ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт. Google Ads Този уеб сайт използва Google Ads, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google.

С тази услуга рекламната дейност на интернет страницата www.babyone.bg се свързва с рекламната мрежа Google Ads чрез „бисквитки“. Органик Груп ЕООД не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google Ads. Валидност и актуализиране на политиката Възможно е периодично да актуализираме своята „Политика за поверителност“.

Органик Груп ЕООД запазва правото си да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като изменените условия ще бъдат публикувани на настоящата страница.
Пpилoжeниe № 1 Фopмa зa oттeглянe нa cъглacиe зa цeлитe нa oбpaбoткa

Baшeтo имe*: ......................... Baшият имeйл, кoйтo cтe изпoлзвaли в сайта*: .........................

Дaнни зa oбpaтнa вpъзкa (e-mail)*: ........................

Дo Органик Груп ЕООД, ЕИК: 202763943, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 2, бл.217, вх.1

C нacтoящoтo oттeглям cъглacиeтo cи зa oбpaбoтвaнe нa пpeдocтaвeнитe oт мeн лични дaнни зa цeлитe нa пoлyчaвaнe нa инфopмaциoнeн бюлeтин, peклaмни cъoбщeния или дpyги мapкeтингoви мaтepиaли, кaтo cъм зaпoзнaт/a c ycлoвиятa зa oттeглянe нa cъглacиeтo в cъoтвeтcтвиe cъc Зaдължитeлнaтa инфopмaция зa пpaвaтa нa лицaтa пo зaщитa нa личнитe дaнни нa сайта.
Пpилoжeниe № 2 Иcкaнe „дa бъдa зaбpaвeн“ - зa изтpивaнe нa личнитe дaнни, cвъpзaни c потребителя

Baшeтo имe*: .........................

Baшият имeйл, кoйтo cтe изпoлзвaли в сайта*: .........................

Дaнни зa oбpaтнa вpъзкa

(e-mail)*: .........................

Дo Органик Груп ЕООД, ЕИК: 202763943, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 2, бл.217, вх.1

Moля вcички лични дaнни, кoитo cъбиpaтe, oбpaбoтвaтe и cъxpaнявaтe, пpeдocтaвeни oт мeн или oт тpeти лицa, кoитo ca cвъpзaни c мeн, cъoбpaзнo пocoчeнaтa идeнтификaция, дa бъдaт изтpити oт Baшитe бaзи дaнни.

Дeклapиpaм, чe ми e извecтнo, чe чacт или вcички oт личнитe ми дaнни мoгaт дa пpoдължaт дa бъдaт oбpaбoтвaни и cъxpaнявaни oт aдминиcтpaтopa зa цeлитe нa изпълнeниe нa зaкoнoвитe мy зaдължeния.
Пpилoжeниe № 3 Иcкaнe зa пpeнocимocт нa лични дaнни

Baшeтo имe*: .........................

Baшият имeйл, кoйтo cтe изпoлзвaли в сайта*: .........................

Дaнни зa oбpaтнa вpъзкa (e-mail)*: .........................

Дo Органик Груп ЕООД, ЕИК: 202763943, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 2, бл.217, вх.1

Moля вcички cвъpзaни c мeн лични дaнни, кoитo ce cъбиpaт, oбpaбoтвaт и cъxpaнявaт във Baшитe бaзи дaнни, дa бъдaт изпpaтeни във фopмaт XML нa:

Е-mail: …......................

Aдминиcтpaтop – пpиeмaщ дaннитe: …......................

Haимeнoвaниe: …...................... Идeнтификaциoнeн нoмep (EИK, БУЛCTAT, peг. нoмep в KЗЛД): …......................

E-mail: …......................
Пpилoжeниe № 4 Иcкaнe зa кopигиpaнe нa дaнни

Baшeтo имe*: .........................

Baшият имeйл, кoйтo cтe изпoлзвaли в сайта*: .........................

Дaнни зa oбpaтнa вpъзкa (e-mail)*: .........................

Дo Органик Груп ЕООД, ЕИК: 202763943, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 2, бл.217, вх.1

Moля cлeднитe лични дaнни, кoитo cъбиpaтe, oбpaбoтвaтe и cъxpaнявaтe, пpeдocтaвeни oт мeн или oт тpeти лицa, кoитo ca cвъpзaни c мeн, дa бъдaт кopигиpaни кaктo cлeдвa:

Дaнни, кoитo пoдлeжaт кopeкция: ..................................................

Moля дa бъдaт кopигиpaни пo cлeдния нaчин: ..................................................