Гаранция - BabyOne.bg

Стоките в онлайн магазин www.babyone.bg са нови, придружени с гаранционна карта, с касова бележка или само с касова бележка, която удостоверява гаранцията на продукта.

За всички продукти, които подлежат на гаранция, важат гаранционните условия на съответния производител или вносител.

В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Освен гаранционната карта се изисква валиден платежен документ, за да бъде уважена гаранцията.

Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.

Без документ клиента губи право на безплатен ремонт и транспорт.

В гаранционната карта на производителя са упоменати:

* адрес и телефон на оторизираните сервизи;

* адрес и телефон на вносителя или производителя;

* гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;

* гаранционен срок на закупената стока.

Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в сервизен протокол и/или в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Срокът за ремонт е 30 дни, но ще направим всичко възможни да Ви върнем стоката по най-бързия възможен начин.

Когато рекламацията е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на потребителя.

В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в срок от 14 дни от датата на покупка.

Задължително условие е продуктът да е в изряден търговски вид, в оригиналната си опаковка, придружен с всички документи и аксесоари, с които е бил получен и без следи от употреба и при спазване на условията по чл.55 от ЗЗП. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ИЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА, КОГАТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО ТЪРГОВЕЦЪТ ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕМОНТ НА СТОКАТА ИЛИ ДА Я ЗАМЕНИ С НОВА.

При проблеми моля, обръщайте се на тел: 0898442898 / 0898443422 или на e-mail: babyonebg@gmail.com