Рекламация и Право на отказ от стока - BabyOne.bg

1. Всеки клиент има право да се откаже от получената стока в срок от 14 ( четиринадесет) работни дни от дата на получаване на стоката съгласно чл.50, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

2. Всеки клиент има право на рекламация съгласно чл.119 от Закона за защита на потребителите.

1. Право на отказ от стока

Право на отказ от стока се предявява до 14 работни дни след закупуването на стоката.

В този случай заплатените суми от потребителя ще му бъдат възстановени с банков превод, не по-късно от 20 работни дни, считано от датата, на която потребителя е упражнил правото да се откаже от стоката, съгласно чл.55, ал.6 от Закона за защита на потребителите.

Продавачът запазва правото си да откаже да приеме върнатите стоки, ако те не са във вида, в който са получени. В този случай се прилага разпоредбата по чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, като потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и услуги, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

1. Съгласно чл. 50 от ЗЗП всеки потребител има право да се откаже от получената стока в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката.

2. Отказ от закупена стока се осъществява след като ни изпратите e-mail, в който изявявате желанието си за отказ или e-mail с попълнен стандартен формуляр за отказ. Стандартен формуляр за отказ съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

3.Условия за ползване на правото на отказ от закупена стока: * Запазен добър търговски вид;

* Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива. Оригиналната опаковка не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена;

* Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, сглобявана;

* Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване, и не е облепвана със стикери;

* При връщане на продукт трябва да приложите и Документа за продажба, получен с продукта.

При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента.


2. Право на Рекламация

Рекламацията се предявява до 14 работни дни след закупуването на стоката.

В случай на несъответствие на стоката с договорения модел, марка, десен или при установен фабричен дефект, можете да предявите рекламация, като ни напишете на email: babyonebg@gmail.com

В съответствие с чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, определен размер, десен или разцветка, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос, нова партида от производство, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с email, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули (цветове, десени) със същото качество и цена.

Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, и са съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

* Запазен добър търговски вид;

* Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.Оригиналната опаковка не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена;

* Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, сглобявана;

* Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба и/или сглобяване, и не е облепвана със стикери;

* При рекламация на продукт трябва да приложите и Документа за продажба, получен с продукта.

Според Закона за защита на потребителя можете да ползвате правото си на рекламация при:

* Констатирани липси в продукта;

* Дефекти в продукта - резултат от фабрични дефекти на вложените материали и/или техническа разработка, при условие, че продуктът през цялото време е бил използван в нормални условия и е бил поддържан правилно в съответствие с инструкциите. Преди употреба прочетете внимателно инструкцията за употреба;

* Несъответствие с поръчания продукт (изключение са незначителни разлики, в това число – възможни различия в цветовите нюанси);

* Изпратена е грешна стока, различна от поръчаната.

Рекламация може да предяви единствено първоначалният купувач, отбелязан в гаранционната карта или друг документ, доказващ покупката. Изисква се гаранционна карта с касов бон или платежно нареждане за закупуване на стоката като доказателство за покупката.

При получаване на стока, ако тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриер. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай, че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

При гаранционните продукти, транспортните разходи са за сметка на клиента.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

* Заменяне на стоката с нова;

* Отбив от цената;

* Ремонт.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Чл. 114. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Рекламации можете да предявявате на email: babyonebg@gmail.com или на тел.0898442898. До 14 дни ще получите становище по предявената рекламация.

Срокът за удовлетворяване на рекламация е 14 дни.

Срокът за сервизно обслужване е 30 дни.

3. Начини и условия по изпращане на закупени продукти

1. При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента.

2. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.

3. В случай на несъответствие на стоката с договорения модел, марка, десен или при установен фабричен дефект можете да предявите рекламация, като ни пишете на email: babyonebg@gmail.com. До 14 дни на посоченият от Вас email ще получите становище по предявената рекламация. Срокът за основателна рекламация е 30 дни. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

4. Може да доставите и продуктите директно в магазинът ни на адрес: гр.София, бул."Патриарх Евтимий" №47. Бланка за връщане/замяна на продукт